Uppe på berget i skogen ligger såt två. Den utgörs mestadels av stora granplanteringar och
kuperad mark. Här har vi stora foderplatser för rådjuren så platsen lämpar sig utmärkt för dig
som vill släppa din hund på drevjakt och även för pyrschjakt. Det är i det här området våra
större skogsbockar oftast går.