Jaktregler Vretaholms Säteri

Svenskt jaktkort, giltig försäkring och vapenlicens krävs och skall självmant uppvisas för jaktledaren.
Laddning och plundring av vapnet får endast ske på passet. Varje jägare skall förvissa sig om var passgrannarna befinner sig och att de inte är i fara.
Respektive jägare bedömer själv lämpligheten av ett skott.
Alkoholförtäring under jakten är förbjuden.
Lämna inte jaktsällskapet eller passet utan att meddela jaktledningen.
Kulfång SKALL finnas bakom varje avlossat skott.
Vid påskjutet vilt som lämnar platsen, var god kontakta jaktledningen. Markera ut skottplats samt skjutplats.
Radiokommunikation förs via ”155” kanal 1 öppen.
Skjutbart vilt för dagen meddelas av muntligen av jaktledningen.

Kompletterande jaktregler Hundförare.

Skott på vilt sker endast för egen hund.
Vid ståndskall av annan hund än din egna inom ditt tilldelade område, skall du om möjligt meddela position på ståndskall och inkalla egen hund.
Upptäckta daglegor av Vildsvin noteras på karta samt meddelas jaktledningen.
Hundförare SKALL vara utrustade med radio 155mhz.
Jakten skall bedrivas med ledordet teamwork. Alla hundförare skall sträva mot samma mål.
Jakten kommer bedrivas som kombinationsjakt. Olika viltslag kommer att fällas om inget annat meddelas.
Jakten kommer bedrivas med både stötande och ställande hundar.
Behandla dina hundförarkollegor som du själv vill bli behandlad.
Hundar som deltager i jakten skall vara försäkrade samt ha självrisk eliminering.

Väl mött!

Gustav 070-880 77 65
Gert 070-522 11 36
Joakim 073-640 18 21
John 070-421 20 03

JA! Jag har läst och förstått ovanstående regler.

Namn: ………………………………………………………………………

Jaktregler Vretaholms Säteri som PDF